Berichten

Warmtebaan Enschede af… bijna dan.

Op 8 maart 2018 begon voor Captandum de start met het omgevingsmanagement voor project Warmtebaan Enschede. Vanaf dat moment startte Ennatuurlijk met het aansluiten van de losstaande warmtenetten in de wijken Roombeek en Deppenbroek op het duurzame warmtenet in Enschede; het duurzaamste van Nederland. De realisatie is onderdeel van het project de Warmtebaan Enschede: een uitbreiding van het bestaande warmtenet met bijna 8 kilometer.

De Warmtebaan biedt de mogelijkheid om uiteindelijk bijna de helft van Enschede van warmte te kunnen voorzien. De afronding van fase 2 en 3 houdt in dat alle bestaande netten in de stad nu met elkaar verbonden zijn. De verbinding is vrijdag 18 september officieel gelanceerd, natuurlijk met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Opening Warmtebaan Enschede Ennatuurlijk.jpg

(Jeroen Diepenmaat, Wethouder gemeente Enschede en Ernst Japikse, CEO Ennatuurlijk.)

De Warmtebaan
De werkzaamheden door aannemer Denys voor de Warmtebaan zijn gestart in april 2018 en bestonden uit meerdere fases. Eerder waren de eerste en tweede fase al afgerond in onder andere de wijken Boswinkel, Getfert, de Bothoven en het Centrum. De aangrenzende gemeentelijke panden zoals het Wilminktheater, het Muziekcentrum (gereed!) en het Stadskantoor worden ook aangesloten op de Warmtebaan. De uitbreiding van het huidige warmtenet met de Warmtebaan begint vanaf de aansluiting op het bestaande warmtenet, vlakbij de Zuidhollandlaan in de wijk Boswinkel.

En nu?
Overal waar Ennatuurlijk is gestart wordt de tijdelijke bestrating vervangen door definitieve bestrating. Dus betekent dit dat wederom Captandum de omgeving informeert evenals nood- en hulpdiensten, corporaties, gemeente, afvalbedrijven en vele anderen.

Warmtenet Enschede.png

Captandum werkt voor het duurzaamste warmtenet van Nederland 2019!

Op woensdag 13 november 2019 heeft bureau CRG het Warmtenet Enschede uitgeroepen tot het meest duurzame warmtenet van Nederland. Het warmtenet Enschede waarin Ennatuurlijk en Twence huishoudens en bedrijven in Enschede voorzien van duurzame warmte heeft een EOR van 600 procent. De duurzaamheid van een warmtenet wordt uitgedrukt in het EOR (Equivalent OpwekkingsRendement). Deze factor geeft de verhouding weer tussen de geleverde warmte versus de inzet van fossiele brandstoffen. 

Chapeau voor Twence en Ennatuurlijk maar zeker ook voor Captandum. Captandum zorgde de afgelopen twee jaar dat bewoners, ondernemers, scholen en alle andere stakeholders wisten wat een warmtenet was, wat de aanleg ervan betekende voor hun bereikbaarheid, hoe voor problemen oplossingen werden gezocht en hoe alle overlast die men verder kon ervaren tot een minimum beperkt kon blijven.

Op dit moment zijn 8.000 woningen en bedrijven in Enschede al aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. De duurzame warmte, geproduceerd uit biomassa, wordt geleverd door Twence. De brandstof voor de biomassa-energiecentrale bestaat uit afvalhout, zoals hout dat bij bouw en verbouwingen vrijkomt, dat niet meer hergebruikt kan worden. Sinds april 2018 wordt met een zes kilometer lange warmtebaan gewerkt aan een uitbreiding van het warmtenet. In totaal kunnen hiermee 40.000 huishoudens en bedrijven in Enschede worden voorzien van duurzame warmte. Komend jaar gaat de aanleg van het warmtenet Enschede verder en daarover binnenkort meer!

De projecten van Captandum: project De Kop Enschede

Het gebied De Kop in Enschede is in ontwikkeling. Vier nieuwe gebouwen steken straks boven Enschede uit. Maar voordat er met de bouw wordt gestart is het zaak om een rotonde om te zetten in een kruising, een verlenging te maken van een inrit naar de HJ van Heekgarage, een warmtenet aan te leggen en alle kabels en leidingen van de nutsbedrijven te verleggen en te versterken.

Maar wat doet Captandum in dit project?
Wat is voor een opdrachtgever en aannemer in zo’n klus nou fijner dat omwonenden langs de weg meekijken naar het werk en echt weten wat er gebeurt? Winkeliers die de impact kennen en in geval van vragen weten wie ze moeten bereiken, een ziekenhuis -middenin het gebied dat weet dat ze regelmatig op de hoogte wordt gehouden over de voortgang? Meewerken aan slimme omleidingen en goede bebording? Of nood-en hulpdiensten en vervoersbedrijven die weten hoe ze wél kunnen rijden tussen alle afzettingen door wanneer elke seconde telt? Medewerkers van klantencontactcentra die alle vragen die verder nog binnenkomen kunnen beantwoorden? Het is allemaal even belangrijk. Dit is wat Captandum in dit project verzorgt.

Meer weten?
Bel even met Karin want zij is de omgevingsmanager voor dit project.