Teksten


Captandum maakt teksten voor communicatiemiddelen. Voor traditioneel voorlichtingsmateriaal (folders, brochures, websites) en voor nieuwe media. Wij kijken daarbij vooral naar wat bereikt moet worden en welke factoren daar invloed op hebben. Bij Captandum staat het effect bovenaan. Leidt de weg naar Rome via Parijs, dan gaan we liever niet anders.

De kracht van tekst als spraakmakend vervoermiddel voor kennis en emoties is onomstreden. Hoezeer het medialandschap en de manier waarop we informatie tot ons nemen ook verandert; gesproken of geschreven teksten blijven de smeerolie voor onze omgang. Ze raken ons wel of niet, drijven ons uit elkaar of helpen ons elkaar beter te begrijpen. Dat luistert vaak nauw. Eén woord te veel of te weinig, de timing, de toon, het gekozen vehikel; dat alles kan het verschil maken tussen verbinding of verwijdering, tussen in beweging komen of niet. Tussen falen en succes.

Captandum ondersteunt organisaties met teksten die organisaties sterker maken. Omdat ze rekening houden met de mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren van zowel de afzender als de ontvanger.

Tekstschrijven

  • short copy (pay-offs, nieuwsitems, persberichten, proposities)
  • long copy (periodieken, notities, artikelen, nieuwsbrieven, toespraken, interviews, webteksten)
  • omzetten of hertalen. Bijvoorbeeld van leesniveau C1 naar B1 of A2
  • tekst met beeldtaal (pictogrammen van Visitaal en Sclera)
Redigeren / eindredactie
  • controle en uit/opwerken van bestaande tekst
  • bestaande tekst aanpassen voor uw doelgroep.