Pictogrammen


Pictogrammen zijn een belangrijk hulpmiddel voor mensen die in meer of mindere mate moeite hebben met geschreven of gesproken tekst. In de zorgsector wordt beeldtaal al langer en steeds vaker toegepast in de begeleiding en bij de behandeling van patiënten. Communiceren middels plaatjes en symbolen is voor patiënten en cliënten een manier om zich te uiten. Het geeft structuur aan de dagindeling en het vergemakkelijkt de interactie. Pictogrammen zijn namelijk een duidelijke en universele manier om met elkaar te communiceren. Of je nou wel of niet kunt lezen, welke taal je ook spreekt, waar je ook vandaan komt, pictogrammen spreken één taal die we allemaal begrijpen.

De inzetbaarheid van pictogrammen beperkt zich namelijk niet alleen tot de zorgsector. We gebruiken het meer dan we denken. Stelt u zich eens voor dat u op Schiphol komt en alle borden zijn weg. In veel situaties kan beeldtaal mensen op weg helpen. Bij Captandum geloven we dat beeldtaal, mits uniform en dus herkenbaar toegepast, een belangrijke bijdrage kan leveren aan een geslaagde overdracht van informatie.

Er zijn twee gangbare, verschillende beeldtalen in Nederland beschikbaar, waarvan we kunnen zeggen dat het volwassen, doorontwikkelde talen zijn; Visitaal en Sclera. Beide talen bestaan uit duizenden symbolen voor begrippen, gebeurtenissen, voorwerpen, situaties, activiteiten en emoties. Vrijwel elke dag komen er nieuwe symbolen bij. Captandum werkt zowel met de pictogrammen van Sclera, als van Visitaal. Wij zijn één van de weinige tekstbureaus in Nederland die hier ervaring mee hebben.

 

DTZC voorbeeld