Over Captandum


Captandum ondersteunt mensen die dat nodig hebben in het beter begrijpen van de organisaties waar ze mee te maken hebben. En we helpen organisaties hun communicatie beter af te stemmen op hun specifieke publiek. Niet het middel staat bij ons centraal, maar het effect.

Captandum gelooft in een wereld waar mensen gelukkiger zijn als ze de moeite nemen elkaar te begrijpen. Belemmeringen die ontstaan in de communicatie zijn vaak te voorkomen. Ook als de kennisoverdracht bemoeilijkt wordt door beperkingen. Door gericht aandacht te geven en de boodschap aan te passen aan wat iemand aankan is veel winst te boeken. Captandum initieert in samenwerking met bedrijven, overheidsinstellingen en ideële organisaties projecten die de effectiviteit in de communicatie verhogen.

Resultaatgericht
Captandum werkt voor overheden, bedrijven en overige (zorg)instellingen. Captandum heeft meer dan twintig jaar ervaring met communicatie bij bedrijven, provincies en gemeenten en zet zich in voor opdrachtgevers die resultaat willen zien van hun inspanningen in de communicatie. Of dat nu is met het maken van middelen op maat voor interactie met mensen met een beperking, met een koerswijziging in uw communicatie-aanpak, een speech die tongen losmaakt, een nieuwsbrief die goed valt, passende teksten op uw website, een pakkend persbericht of een aanpak die uw organisatie door een crisis heen loodst; Captandum helpt zowel bij kortlopende als langlopende projecten. Bij grote projecten schakelt Captandum zonodig een tandje bij met inzet van extra bewezen capaciteit vanuit ons eigen netwerk van ervaren professionals voor een redelijk tarief. Een investering om contact tot stand te brengen moet wel lonen. Anders is het zonde van de inspanning.

Als het beter kan
Lang niet alle goedbedoelde investeringen in communicatie betalen zich terug. Soms is vooraf lastig vast te stellen of iets zal aanslaan. Gelukkig heel vaak ook wel. Wie zich durft af te vragen of inzet uit gewoonte of om andere redenen nog wel loont, zelf misschien gedachten heeft over hoe het beter kan en open staat voor frisse ideeën is bij Captandum aan het goede adres. Als Captandum niets voor u kan betekenen, dan hoort u dat ook en doen wij ons best u goed door te verwijzen.

Onze specialismen: maatwerk middelen voor mensen met een beperking, doelgroepgericht schrijven, concepten voor interactie, patiënten- en cliëntencommunicatie, beeldtaal of tekst met pictogrammen, aanpassen leesniveau’s, crisiscommunicatie en organisatie van grote evenementen, .

U ziet; 
 • de opbrengst en de facturen van uw reclamebureau, uw communicatieadviseur of uw tekstschrijver;
 • dat uw eigen mensen ergens niet aan toekomen of ergens niet uitkomen:
 • uw klanten u niet altijd begrijpen.

U wilt;

 • dat uw inspanningen om mensen te informeren en te betrekken ook echt zin hebben.
U zoekt;
 • een professionele communicatieadviseur voor advies en/of uitvoering;
 • een betrouwbare tekstschrijver
 • een organisator pur sang.

Captandum biedt;

 • teksten en adviezen die het verschil maken;
 • expertise en kwaliteit voor een redelijk tarief;
 • offertes op basis van inzichtelijke tariefopbouw;
 • langdurige of kortlopende samenwerking na heldere afspraken.
Voor nieuwe klanten heeft Captandum een uniek aanbod. Graag lichten wij met een quickscan uw communicatiebudget en inzet door om het te beoordelen op effectiviteit. U ontvangt na deze middelenscan een advies inclusief (mits aan de orde) voorstellen voor verbetering. De investering is bescheiden en snel terug te verdienen. Is het niet aan de kostenkant, dan wel in opbrengst.

 

De naam Captandum is ontleend aan de retorica. Een ‘Argumentum ad Captandum’ is een argument bedoeld om de gunst van een publiek te winnen.