Kennis, houding en gedrag van het Nederlands publiek met betrekking tot de energietransitie

Het ministerie van Economische Zaken had Motivaction weer een 1- meting laten uitvoeren onder de burgers van Nederland. Hoe kijkt men naar duurzame energie? Wat weet men hierover? En hoe wil men zelf wat doen om Nederland een beetje beter te maken. Interessant voer om te bepalen hoe je de omgeving benadert wanneer je in hun leefomgeving werkzaamheden hiervoor moet uitvoeren.

Monitor Energie_bijlage 2

Van het gas af willen we wel maar hoe?

 

Het kabinet onderhandelt nu over de manier waarop Nederland de CO2-uitstoot terugdringt, het zogenaamde Klimaatakkoord dat eind juni door zeven partijen werd gepresenteerd.

Het programma EenVandaag maakte er maar een wat interessant item over die de kijk op energietransitie, de bereidwilligheid van mensen om over te gaan en de angsten voor de kosten goed neerzet.

Nieuwe website!

Het dynamische krachtenveld rondom een project kan ondoorzichtig en weerbarstig zijn. Maar het werk gaat ook door. Dus tijd voor een nieuw jasje voor de website.

Captandum verbetert en leert steeds meer. Inmiddels is het team volop bezig met een aantal projecten die vooral liggen bij de aanleg van warmtenetten. Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. Warmtenetten verwarmen op hoge- of lage temperatuur.

Omdat Nederland van het gas los moet zijn is een warmtenet een potentieel om straks huizen duurzaam te verwarmen. Meer weten? Bel of stuur een e-mail!

Captandum is gesloten van 23 juli tot en met 12 augustus. Mailen heeft dan nog steeds wel zin maar de inzet op een project moet dan even wachten vanwege de zomervakantie!