Moeite met lezen


In Nederland heeft naar schatting één op de negen volwassenen moeite met het begrijpen van alledaagse teksten. Bij het lezen van de post, het volgen van het nieuws, op het werk, achter de computer, het lezen van de LINDA, de mobiel of de krant ervaren zij hun beperking. Als ze daar nog aan beginnen. Een beperking die kan komen uit weggezakte vaardigheden, ziekte, of gewoon uit het niet toegerust zijn om alle informatie te verwerken op de manier zoals het bedoeld was. Als we het specifieker moeten noemen: mensen met een verstandelijke beperking, dyslexie, analfabetisme en laaggeletterden. Veel informatie komt gewoon niet aan. En dat is jammer. Voor de ontvanger die de nadelen ondervindt van het gegeven dat hij of zij geen ontvanger is en voor de afzender die er tegen beter weten in op rekent dat informatie wél op de goede manier binnenkomt. Gelukkig zijn er soms mogelijkheden voor mensen met een beperking om bij te spijkeren en om hulp te krijgen. Goed nieuws voor bedrijven en instellingen is dat er alternatieve communicatiemiddelen beschikbaar zijn die toch het contact tot stand kunnen brengen. Misschien niet in de meest voor de hand liggende vorm, maar het kan. Bijvoorbeeld met beeldtaal. Pictogrammen zijn vaak een prima hulpmiddel om boodschappen eenvoudig over te brengen. Captandum heeft zich gespecialiseerd in de toepassing van twee beeldtalen, te weten visitaal en sclera. Organisaties die mensen aan zich willen verbinden hebben dus een keuze. Wie rekening houdt met de (on)mogelijkheden van zijn of haar doelgroepen werkt aan bestendige contacten en dus aan de toekomst. Captandum ondersteunt organisaties die het belang van differentiatie inzien door informatie zoveel mogelijk op maat aan te bieden. Met en vanuit respect voor de beschikbare talenten.