Middelenscan


Voor nieuwe klanten heeft Captandum een uniek aanbod. Graag lichten wij met een quickscan uw communicatiebudget en inzet door om het te beoordelen op effectiviteit. U ontvangt na deze middelenscan een advies inclusief (mits aan de orde) voorstellen voor verbetering. De investering is bescheiden en snel terug te verdienen. Is het niet aan de kostenkant, dan wel in opbrengst.

Veel organisaties weten niet (meer) helemaal waarom ze jaarlijks hun communicatie inrichten zoals ze dat doen. Onderuitputting van budgetten wil nog wel eens gemaskeerd worden. Toenames in budgetten kunnen te maken hebben met invloed of gezochte expansie. Legitimatie voor inspanningen is soms duidelijk, en soms ver te zoeken. Weinig organisaties doen aan benchmarking. Dus hoe zij zich verhouden tot anderen blijft ongewis. Een scherpe, kritische blik van buiten de organisatie brengt nieuwe inzichten en schept ruimte om opnieuw, gefundeerd te kiezen.

Werkwijze
In overleg en altijd vanuit respect voor de mensen die zich er nu mee bezighouden en voor uw relaties.
De inventarisatie doen we -indien nodig- zo onopgemerkt mogelijk.