Conceptontwikkeling


Captandum helpt bedrijven en (zorg)instellingen om het beste uit zichzelf naar boven te halen. U heeft een nieuwe dienst of een nieuw product? U wilt een bestaand product beter in de markt zetten? U heeft behoefte aan een strategie om ergens te komen? Captandum denkt met u mee welke aanpak geschikt is om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Wij dragen concrete voorstellen aan die ofwel door de organisatie zelf, ofwel door Captandum uitgevoerd kunnen worden.

Onze aanpak
Onze aanpak voor conceptontwikkeling kent een vast stramien. Het geeft ons en de opdrachtgever de duidelijkheid die nodig is gedurende het proces.

1. Intakegesprek
–  probleemdefinitie (wat moet er gebeuren? welke factoren spelen daarbij een rol?);
–  oplossingsdefinitie (waar moet de oplossing aan voldoen?);
–  afspraken over de samenwerking (inbreng en vergoeding).

2. Analysefase
–  aanleveren van informatie door opdrachtgever;
–  onderzoek door Captandum naar de achtergronden, (markt)omstandigheden, doelgroepen;
–  definiëren van oplossingsrichtingen.

3. Creatieve fase
–  benoemen van opties;
–  het wegen en toetsen van deze opties;
–  kiezen en kort beschrijven van opties die kansrijk lijken en nadere uitwerking verdienen.

4. Verdiepingsfase
–  gedetailleerd uitwerken van de gekozen opties.
–  voorleggen aan opdrachtgever (maximaal 1 x A4 per concept).
–  toetsing met en door de opdrachtgever.

5. Besluitvormingsfase
–  de opdrachtgever maakt een keuze.
–  gesprek over uitvoering en vervolg.

6. Uitvoeringsfase
–  betrokkenheid van Captandum in overleg.

Veel goede ideeën sneuvelen in wording, ergens onderweg. Nog meer sterke concepten pakken verkeerd uit door problemen in de uitvoeringsfase die al te voorzien waren. Succesverhalen kenmerken zich door wederzijds vertrouwen, blijvende betrokkenheid en ambitieus maar realistisch denken en handelen. Voor concepten gelden aparte tarieven.