Campagnes


Een campagne is een serie samenhangende inspanningen bedoeld om door een product, dienst of een boodschap gedurende een afgebakende periode meer bekendheid te geven een gewenst resultaat te boeken. Bedrijven en instellingen maken gebruik van campagnes als onderdeel van hun marketingmix. Overheden ter ondersteuning van het beleid. Een campagne kan allerlei verschijningsvormen hebben. Van eenvoudige reclame-uitingen tot meer indirecte vormen van beïnvloeding. Een lobby-campagne is gericht op beeldvorming, het verkrijgen van een gunst of het creëren van gunstige omstandigheden. Effecten van campagnes zijn doorgaans goed te meten. Wat ons betreft aan de opbrengst, en niet zozeer aan het bereik.

Onze dienstverlening
Captandum helpt zowel bij product- of dienstencommunicatie als in lobbytrajecten met creatieve concepten, strategie en uitvoering. Onze concepten zijn vaak eenvoudig, altijd innovatief en altijd uitvoerbaar. Wij ontwerpen campagnes en voeren ze deels of geheel uit. Een goed dee is voor ons niet veel meer dan een goed begin.Te vaak zien wij om ons heen concepten stranden, al dan niet in schoonheid. Als in de uitwerking en uitrol kansen niet verzilverd kunnen worden gaat dat ten koste van het resultaat. Aandacht voor effectiviteit is dan ook een voorwaarde voor een geslaagde campagne. Daarom voegen wij bij creatieve concepten altijd een onderbouwing, een planning en een uitvoeringsparagraaf toe.

Bij creatieve campagnes voorziet Captandum in;
– een creatief concept (doorgaans: tekst en beeld in vormgeving, naamgeving en algemene opzet van de campagne);
– een verantwoording / onderbouwing;
– een voorstel voor planning (mits aan de orde bijvoorbeeld een middelenmix, inkoop media);
– een uitvoeringsparagraaf;
– begeleiding bij scherpe inkoop mediaruimte. (eventueel met uw media-inkoopbureau).

Bij lobbycampagnes voorziet Captandum in:
– een stakeholdersanalyse;
– een strategie;
– een uitvoeringsparagraaf.

Na intake en het maken van afspraken handelt Captandum vanzelfsprekend binnen het mandaat. Als u al een reclamebureau, een PR-agentschap of vormgever heeft, dan ligt het voor de hand dat wij met deze partijen samenwerken.