Communicatie


Captandum is een allround communicatieadviesbureau voor cliëntencommunicatie. Bedrijven, overheden en (zorg)instellingen schakelen ons in voor advies over en ondersteuning bij alle vormen van communicatie om de verbinding met cliënten of andere belanghebbenden te versterken. Ons vertekpunt is de vraag hoe problemen overwonnen kunnen worden. Onze benadering is resultaatgericht. Onze expertise is tweeledig;

  1. het bereiken van doelgroepen in situaties waar de dialoog bemoeilijkt wordt.
  2. effectieve inzet van instrumenten op het moment dat het erom spant. In een crisis, als het ingewikkeld is en als het echt goed moet zijn.

Captandum richt zich op oplossingen door middel van;

  • cliëntencommunicatie (ontwikkeling van een doelgroepspecifieke aanpak / productie van communicatiemiddelen of begeleiding daarbij);
  • communicatie bij issues/incidenten/calamiteiten/crises (woordvoering, mediabenadering, ordenen en organiseren van de operatie; geheel of deels);
  • conceptontwikkeling (positioneringsvraagstukken / ontwikkeling en productie van communicatiemiddelen);
  • campagnes (concepten, strategie, uitwerking, briefings voor reclamebureau’s, media-inkoopadvies / onderhandelen met media-exploitanten);
  • regulier advies bij communicatievraagstukken;
  • doelgroepanalyses.