Cliëntencommunicatie


Veel (zorg)organisaties vinden het moelijk om ingewikkelde zaken op een eenvoudige manier over te brengen aan cliënten of patiënten.Toegegeven; dat is ook niet eenvoudig. Want hoe weet je hoe je iemand het beste kunt aanspreken? De kreet ‘Wij weten wat onze klanten beweegt’ komt uit de koker van de marketingafdeling. Deze kennis gaat vaak ver, maar ook weer niet veel verder dan kennis over het aantal bestellingen, de gemiddelde leeftijd, het aantal kinderen, het inkomen en een paar hobby’s.

Onderscheid maken in de benadering van doelgroepen vergt bij gebrek aan kennis van wat deze mensen wel en niet aankunnen en hoe ze benaderd willen worden, behoorlijk wat lef. Lef om die klant echt te leren kennen. Toch weet iedereen; een tevreden klant, blijft een klant. Het kapitaal van een organisatie zit juist in de kwaliteit van de verbindingen die zij weet te leggen. Alleen al daarom is een investering in goede communicatie-op-maat de moeite waard.

Elke organisatie kent twee soorten cliënten:

  1. degenen die zich binnen de organisatie bevinden (de medewerkers; afnemers van salaris, ontwikkeling en welbevinden).
  2. diegenen buiten de poort (opdrachtgevers / (potentiële) klanten / beïnvloeders en beslissers / partners).

Beide groepen hebben belang bij wat de organisatie te bieden heeft. Beide zijn in meer of mindere mate voor de organisatie nodig om succesvol te zijn. Alles wat organisaties met communicatie doen om cliënten te bedienen en ze ertoe te bewegen in het belang van de organisatie te handelen valt onder wat we clientencommunicatie noemen.

Captandum analyseert doelgroepen zodat organisaties beter in staat zijn op hun belang in te spelen. Wij helpen met gebalanceerde, zonodig gedifferentieerde communicatie. Op maat. Daarnaast ontwikkelt Captandum concepten om op een passende manier met deze groepen in contact te komen. De uitvoering -productie van de middelen- gebeurt ofwel vanuit de organisatie zelf, ofwel met ondersteuning vanuit Captandum.